มัลเบอร์รี โกรฟ: ที่อยู่อาศัยระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรีแห่งแรกที่ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่น
images.home.highlight

Nurturing Intergeneration Happiness

The first super-luxury intergeneration residences

ความผูกพันของครอบครัวคือรากฐานแห่งความสุขที่แท้จริง

เพราะคุณค่าของครอบครัว คือการช่วยเหลือกัน การยื่นมือประคองกันและกัน
ในทุกๆ การเดินทางของชีวิต

คือการถ่ายทอดความรู้ คำสอน และประสบการณ์ในการใช้ชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
ที่สอนให้เราเข้าใจความหมายและความสุขของชีวิต

มัลเบอร์รี โกรฟ เข้าใจแก่นแท้ของความสุขที่ประเมิณค่าไม่ได้นี้
จึงอยากเห็นทุกครอบครัวได้ใช้ชีวิตอบอุ่นพร้อมหน้ากันทุกเจเนอเรชั่น

การออกแบบที่เรียบหรู<br>และประณีต

การออกแบบที่เรียบหรู
และประณีต

รูปแบบการใช้งานอยู่อาศัยที่<br>ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่น

รูปแบบการใช้งานอยู่อาศัยที่
ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่น

สังคมคุณภาพของการ<br>อยู่ร่วมกันหลายเจเนอเรชั่น

สังคมคุณภาพของการ
อยู่ร่วมกันหลายเจเนอเรชั่น

ลงทะเบียนเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมและสิทธิประโยชน์

ผลลัพธ์
การยืนยัน